Gmina TłuchowoGmina Tłuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo


tel. 054-2876260
       054-2876259
fax 054-2876204
e-mail - ugtluchowo@pro.onet.pl

NIP: 4660327011
Rachunek bankowy:
30954200082005050038250004
Godziny pracy:
poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek         7.30-15.30
piątek             7.30-15.30KOMUNIKATY CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOGminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie


Gimnazjum w Tłuchowie


Szkoła Podstawowa w Tłuchowie


Przedszkole w Tłuchowie


Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie


Ochotnicza Straż Pożarna Tłuchowo


Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo


Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej


Gminny Zespół Sportowy TŁUCHOWIA
Lokalna Grupy Działania Gmin Ziemi DobrzyńskiejStrona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tłuchowo


Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorska Niebieska LiniaZAPROSZENIE NA VI PŁOCKIE ZADUSZKI STRAŻACKIE


Serdecznie zapraszamy na VI Płockie Zaduszki Strażackie, które odbędą się 6 listopada br.
w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (Górki).

Program:
Godz. 15:30 – Koncert chóru nauczycielskiego „Gloria” z Tłuchowa
Godz. 16:00 – Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych strażaków
Kazanie wygłosi ks. dr Jarosław Kamiński – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej

Po Mszy św. koncert orkiestry OSP Gąbin Wyżej wymienieni muzycy i śpiewacy wystąpią również w czasie Mszy św.

Ks. Roman Bagiński
Ks. Andrzej Zakrzewski


Festiwal dyniowych smaków


W 29 września wpłynęła do Wójta Gminy Tłuchowo oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Jagna z Tłuchowa zorganizowania zadania z zakresu promocji produktów regionalnych - Festiwal Dyniowych Smaków.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy w termnie 7 dni może zgłosić swoje wnioski i uwagi.

Planowany termin wykonania zadania - 10-12 października 2016 r.
Wnioskowana kwota dotacji - 2 000 zł


Budowa zakończona


Zakończyła się budowa garażu dla autobusów gminnych.
Dzięki tej inwestycji poprawią się warunki i bezpieczeństwo dzieci dowożonych do naszych szkół. Szczególnie dotyczy to miesięcy zimowych kiedy to, szczególnie w okresie dużych mrozów, zdarzały się kłopoty z porannym uruchomieniem autobusów.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


W dniach 26 i 27 września zostanie zorganizowany Punkt Selektywnrj Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można dostarczyć będzie: odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny, materiały budowlane, rozbiórkowe, opony, leki, baterie, akumulatory.-26 września 15.00 - 20.00 - Tłuchowo, przy Urzędzie Gminy
-26 września 15.00 - 20.00 - Mysłakówko, przy działce P. Piotra Blonkowskiego

-27 września 15.00 - 20.00 - Jasień, przy posesji P. Marii Krępic
-27 września 15.00 - 20.00 - Turza Wilcza, przy świetlicy


Mieszkańcy Gminy Tłuchowo podziękowali za tegoroczne plony


21 sierpnia 2016 roku na stadionie gminnym w Tłuchowie odbyły się uroczystości Gminnych Dożynek.
Szczegóły na stronie kliknij.


Zwrot podatku akcyzowego....


Do końca sierpnia można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tłuchowo - pokój 104.


Ten samochód może być Twój ....


Jeżli chcesz być właścicielem prawdziwego strażackiego samochodu....
Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC Lublin – Żuk A 151C rok prod. 1982.

Szczegóły na stronie BIP kliknij.


Absolutorium dla Wójta Gminy Tłuchowo


28 czerwca odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Tłuchowo.
Najważniejszym punktem obrad było jednomyślne udzielenia przez Radnych absolutorium za 2015 rok Wójtowi Gminy Tłuchowo Krzysztofowi Dąbkowskiemu.

Gośćmi na Sesji byli: Pani Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rzadkowolski Krzysztof - Kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich we Włocławku oraz Gilewski Ryszard - Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Wizyta dotyczyła włączenia się Gminy Tłuchowo w plany modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Płock. Radni zaakceptowali propozycję współfinasowania przez gminę budowy ciągów pieszo-rowerowych.
Całkowita wartość inwestycji zacowana jest na 102 824 835 zł.
Na terenie Gminy Tłuchowo zaprokektowano 6,389 km ciągów pieszo-rowerowych. Są to ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki.
Zgodnie z porozumieniem 60% z 5,5 km ciągów pieszo-rowerowych sfinansuje Gmina Tłuchowo. Według wartości kosztorysowej stanowi to ok. 1 056 000 zł.
Samorząd Województwa sfinansuje pozostałe 40% tego fragmentu oraz w całości wybuduje 889 m. ścieżki


Radni zdecydowali również o nieznacznej podwyżce wody i ścieków. Od 1 lipca woda na terenie gminy zdrożeje z 2,00 zł do 2,05 zł, a ścieki z 3,24 zł na 3,35 zł.


Strażacy mają nowy samochódJednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłakówku wzbogaciła się o nowy samochód.
Zastąpi on wysłużonego ŻUKA, który przez wiele lat towarzyszył druhom strażakom w ich akcjach.

Pierwsza okazja do wypróbowania nowego sprzętu to Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w dniu 25 czerwca na stadionie gminnym w Tłuchowie.
Początek zawodów o godzinie 15.00.
Serdecznie zpraszamy.Trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody w JasieniuJedną z planowanych na ten rok inwestycji gminnych jest budowa drugiego zbiornika na stacji uzdatniania wody w Jasieniu. Dodatkowy zbiornik o pojemności 100 m3 dwukrotnie zwiększy "zapas" wody w hydroforni.

Prace wykonuje firma rodzinna HYDRO-MET z Lipna.
Wartość inwestycji to 11 7895,50 zl.Terminy odbioru odpadów komunalnych - 2 półrocze 2016


Szkolne biblioteki wzbogacą swój księgozbiór

POMOŻMY POTRZEBUJĄCYM !!!!


W dniu 10 maja w godzinach wieczornych stanął w płomieniach budynek mieszkalny w Tłuchowie przy ulicy Wiejskiej.
Pomimo ofiarnej akcji strażaków OSP z gminy Tłuchowo, z Mokowa oraz z PSP Lipno dom ten nie nadaje się w chwili obecnej do zamieszkania.

Poszkodowane w pożarze zostały trzy rodziny - łącznie 12 osób, czworo dorosłych i ośmioro dzieci w wieku od 7 dni do 19 lat.
Obecnie osoby te zamieszkują w części drugiego budynku na posesji oraz w zorganizowanych przez Urząd Gminy Tłuchowo kontenerach.

Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe. Spalony dom trzeba odbudować.
Pomóżmy!!!

W tych trudnych chwilach, z naszym wsparciem będzie Im łatwiej odnaleźć się w tej tragicznej sytuacji.

Gmina Tłuchowo otworzyła subkonto, na które można kierować pomoc finansową

BS w Lipnie o/Tłuchowo
nr rach. 45 9542 0008 2005 0500 3825 0025
z dopiskiem "POMOC POSZKODOWANYM W POŻARZE"
Mieszkańcy Tłuchowa zdecydowali ...


W piątek - 6 maja w godzinach popołudniowych odbyło się w Urzędzie Gminy zebranie mieszkańców sołectwa Tłuchowo.
Spośród kilku propozycji mieszkańcy zdecydowali o wybudowaniu na obrzeżach stadionu sportowego w Tłuchowie placu rekreacyjno-sportowego ("siłowni zewnętrznej").

Wybrana została komisja w składzie: Urbański Lech, Jankowska Katarzyna, Sosińska Joanna, Łabiszewski Władysław oraz Rykaczewski Andrzej, która ma wybrać i zaproponować rodzaje i modele urządzeń do zamontowania.
Komunikat KRUS


Na stronie internetowej KRUS opublikowano informację o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2015 r. wynosi 3204 zł.

Więcej informacji kliknij.20 kwietnia - "Dwie godziny dla rodziny" - Program 500+


20 kwietnia odwiedził Gminę Tłuchowo 500+BUS.
Wizyta miała na celu promocję i zwiększenie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia w Polsce rządowego programu RODZINA 500+.
Spotkanie z mieszkańcami gminy prowadzili Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Józef Ramlau, Poseł RP - Jan Krzysztof Ardanowski oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Pani Dorota Hass.

Na scenie Gminnego Ośroddka Kultury zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Bajkowa Kraina w Tłuchowie , sekcji działających przy GOK oraz tłuchowskiego gimnazjum.

Dziękujemy wszystkikm za liczne przybycie.


Więcej zdjęć i krótki filmik na profilu facebookowym akcji              500+BUS26 kwietnia - Dni Poradnictwa ZUS


W dniu 26 kwietnia 2016 r. w godzinach 9.00 - 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Tłuchowo w sali 01 (parter) pierwsze z cyklu spotkań "Dni Poradnictwa ZUS", podczas których zainteresowani będą mogli uzyskać informacje od pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zakresu podlegania ubezpieczeniom, obowiązków płatników składek, spraw emerytalno-rentowych, itp.

W imieniu pracowników Inspektoratu ZUS w Lipnie serdecznie zapraszamy


Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej JasnogórskiejW dniech 11-12 kwietnia odbyły się się w w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie uroczystości związane z Nawiedzeniem Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Parafii .

Fotorelacja z Uroczystości na portalu GOŚĆ PŁOCKI .Gminne inwestycje


W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na dwie tegoroczne inwestycje gminne.

W przetargu nieograniczonym na Budowę budynku garażowego dla autobusów szkolnych w Tłuchowie spośród 12 złożonych wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pro-Met Mariusz Pankiewicz, z Włocławka, za cenę 212 521,75 zł.

Wykonawcą modernizacji drogi gminnej NR 170901C Mysłakowo-Źródła o długości 1160 mb. będzie Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka, za cenę 185891,19zł

Prace budowlane wkrótce się rozpoczną.


Program 500+W Urzędzie Gminy Tłuchowo można już składać wnioski o świadczenie wychowawcze - Program 500+.

Punkt przyjmowania wniosków znajduje się w pok. 203 (pierwsze piętro) - Świadczenia rodzinne.

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW JEST BEZPŁATNE


Wnioski można składać od pierwszego kwietnia przez najbliższe trzy miesiące.
Osoby które złoża wnioski w kwietniu-maju-czerwcu otrzymają w/w świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Ustawa zakłada, że rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.
W przypadku ubiegania się o świadczenia na pierwsze dziecko będzie obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł, lub 1200 zł - jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.
Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Zgodnie z treścią ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na uprawnienia do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych.

Osoby, które pobierają w Urzędzie Gminy świadczenia rodzinne, a ich sytuacja zawodowa i materialna nie uległa zmianie, nie muszą opróćz wniosku dostarczać żadnych innych dokumentów. Prawo do świadczenia zostanie ustalone na podstawie posiadanych danych.

Więcej informacji o dodatku wychowawczym znajduje się na stronie kliknij.
Znajduje się tam również "Podręcznik" oraz treść ustawy i aktów wykonawczych.

Zachęcamy również do przeglądania stron www.rodzina500plus.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl


"Szybki PIT"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie informuje, że 14 marca (poniedziałek) w godzinach 13.00 - 15.00 uruchomione zostanie w Urzędzie Gminy Tłuchowo mobilne stanowisko eksperckiew zakresie rozliczeń podatkowych za 2015 rok.
Zainteresowani będą mogli złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać informacje w zakresie rozliczeń podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) Serdecznie zapraszamy !!!


Otwieramy nowy sezon "ORLIKA"

Od 1 marca, po zimowej przerwie, znów czynny będzie kompleks boisk ORLIK w Tłuchowie.

Godziny otwarcia:
- Poniedziałek - Piątek - 15.00-21.00
- Sobota - Niedziela - 15.00 - 20.00

Zajęcia na obiekcie prowadzić będą animatorzy sportu:
- Robert Urbański - tel. 784368284
- Marcin Gapiński - tel. 504985416

Serdecznie zapraszamy !!!


Program 500+W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat Programu Rodzina 500+ informujemy, że ustawa wprowadzająca to świadczenie zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br.

Ustawa zakłada, że rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.
W przypadku ubiegania się o świadczenia na pierwsze dziecko będzie obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł, lub 1200 zł - jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.
Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Zgodnie z treścią ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na uprawnienia do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych.

Ostrzegamy przed oszustami, którzy za opłatą próbują udostępniać wnioski na to świadczenie.

Wnioski dostępne będą w Urzędzie Gminy bezpłatnie - można je składać od 1 kwietnia.

Więcej informacji znajduje się na stronie kliknij.
Znajduje się tam również "Podręcznik" oraz treść ustawy i aktów wykonawczych.

Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds dodatku wychowawczego, szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuchowo


Komunikat KRUS


Na stronie internetowej KRUS opublikowano informację dot. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów KRUS.
Szczegóły pod adresem kliknij.XI Sesja Rady Gminy Tłuchowo


W dniu 16 lutego odbyłą się XI Sesja Rady Gminy Tłuchowo.
Jednym z gości był insp. Dariusz Garbarczyk Komendant Powiatowy Policji w Lipnie, który wraz ze swoimi podkomendnymi przedstawił raport - sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Tłuchowo.
W obradach uczestniczyła również Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Pani Anna Smużewska przedstawiła ona cele i założenia "Programu polityki zdrowotnej Powiatu na lata 2015-2019".


Radni zdecydowali o nie podwyższaniu stawki za zbiórkę odpadów komunalnych i pozostawieniu jej na dotychczasowej wysokości - 8zł od osoby w przypadku segregacji i 16zł w przypadku śmieci niesegregowanych.

Radni zdecydowali również o nazwie nowej ulicy w miejscowości Tłuchowo, która zgodnie z wolą jej obecnych i przyszłych mieszkańców, od tej chwili nosi nazwę ulica Sosnowa - położona jest za stacją diagnostyczną i "dochodzi" do ul. Leśnej.


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON ...Do końca miesiąca lutego trwa przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tłuchowo, pok. 104.Nagroda Tłuchowianin Roku 2015 wręczona ...

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 10 grudnia 2015r. w głosowaniu tajnym wybrano Tłuchowianina Roku.
Laureatem Honorowej nagrody Tłuchowianin Roku 2015 został Pan Wojciech Duszko Bógdał.
Wręcznie nagrody i uroczysta gala odbyła się 31 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie.

""Laureat Kapituły to młody, sympatyczny i bardzo, bardzo odważny człowiek:
Mistrz Świata,
Mistrz Europy,
podwójny Mistrz Polski,
mistrz nawigacji Polskiej Ligi Motoparalotniowej
mistrz ekonomii Polskiej Ligi Motoparalotniowej
mistrz slalomowy Polskiej Ligi Motoparalotniowej
reprezentant kraju na Igrzyskach Lotniczych w Dubaju.

Kapituła doceniła jego pasję sportową, odwagę i ogromne osiągnięcia
w dziedzinie sportów lotniczych...""

Relacja z uroczystościPierwszy raz w Tłuchowie przemaszerował orszak Trzech Króli ...

Galeria zdjęć Pani Marzanny Grudnickiej - Sławińskiej zamieszczona na stronie internetowej
"Płockiego Gościa Niedzielnego"- kliknij...Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
W oczekiwaniu na Święta ....W piątek 18 grudnia rodzice wraz z dziećmi z grupy Puchatków tłuchowskiego przedszkola zorganizowały i przedstawiły na scenie Gminnego Ośrodka Kultury "Jasełka".
Honorowym gościem była Pani Aneta Jędrzejewska - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która z tej okazji przygotowała dla wszystkich maluchów świąteczne niespodzianki.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych swoje "Jasełka" zaprezentowały dzieci uczestniczące w zajęciach w GOK w Tłuchowie oraz uczniowie tłuchowskich szkół.

A w niedzielny wieczór przedstawienie jasełkowe miało miejsce podczas spotkania wigilijnego mieszkańców sołectwa Jasień w świetlicy wiejskiej.
Wielkie gratulacje dla Pani sołtys Joanny Bukowskiej oraz Konrada Słomczewskiego organizatorów tego spotkania.


KOMUNIKATZ uwagi na zmianę firmy odbierającej odpady komunalne w 2016 roku bardzo prosimy o wystawienie w dniu 22 grudnia pojemników wraz z odpadami przed posesje mieszkańców następujących miejscowości: Tłuchowo, Koziróg Leśny, Marianki, Podole / Suminek, Wyczałkowo, Źródła.
W tym dniu nastąpi wymiana pojemników na odpady.


Odnawialne źródła energiiInformujemu wszystkich mieszkańców, że w dniu 15 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tłuchowo odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych niniejszą tematyką.


Uwaga - wyłączenie prąduEnarga operator SA informuje, że w dniu 21.11.2015 r. nastąpi wyłączenie prądu w godz. 8.00-15.. na stacji Tłuchowo 5 Szkoła - ul. Spółdzielcza, Wspólna, Szkolna, Nowe Osiedle, Sierpecka, Słoneczna.


UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA !!!!!W związku z licznymi informacjami i skargami przypominamy mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów pochodzenia dziewiarskiego, tekstylnego, tworzyw sztucznych, itp..
Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w domowych piecach to najgorszy ze sposobów pozbywania się odpadów podczas procesu spalania takich tworzyw, jak : tekstylia, plastikowe opakowania, folia, gumy czy opony. Uwalnia się do powietrza wiele szkodliwych i trujących substancji, najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny. Dioksyny należą do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Toksyczne działanie dioksan polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych : wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej i są one odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów. Szczególnie narażone na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksan są osoby mało odporne, a zwłaszcza dzieci. Płód zostaje już uszkodzony w łonie matki, co może się objawiać później trwałym kalectwem.

Wójt
Krzysztof Dąbkowski


Zasady dofinansowania usuwania azbestuUprzejmie informuję, że w 2016 roku zmianie nie ulegają zasady dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tłuchowo.
Gmina zamierza w 2016 roku pozyskać środki finansowe na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Funduszu płatnikiem za usunięcie azbestu będzie Gmina.

W związku z powyższym osoby zamierzające usunąć azbest ze swoich nieruchomości w 2016 roku zamiar ten winni zgłosić w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do Pana Jana Koszytkowskiego - pracownika tutejszego Urzędu.


Zebrania sołeckieInformacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne


Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i  gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.
Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).
W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku po pobrania na stronie BIP Kasy, w zakładce: Formularze i wnioski - Ubezpieczenia).
Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do  ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.
Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz  obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tłuchowo.


Gminna Biblioteka w Tłuchowie...


Do końca zbliżają się prace związane z odnowieniem elewacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.
Budynek zyskał nowy, atrakcyjny wygląd.


KGW Jagna oraz GOK w Tłuchowie zapraszają ....... K O M U N I K A T ! ! ! ...


Starosta Lipnowski informuje, że w dniu 13.08.2013 roku w Urzędzie Gminy w Tłuchowie odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tłuchowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury we Włocławku, zaś z ramienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. W spotkaniu brał udział również Tadeusz Dąbrowa pełnomocnik Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. prowadzącej działalność na terenie miejscowości Tłuchówek, gm. Tłuchowo. Przedmiotem posiedzenia była kwestia jak najszybszego usunięcia odpadów zgromadzonych przez Firmę STONEHILLS Sp. z o.o w miejscowości Tłuchówek oraz dezynsekcja terenu. Ustalono, że w/w firma do dnia 13.09.2015 roku usunie zgromadzone odpady, a do dnia 20.09.2015 roku całkowicie uprzątnie teren i przeprowadzi jego dezynsekcję. Ponadto firma jest zobowiązana na bieżąco dokonywać dezynsekcji zajmowanego placu oraz wywożonych odpadów, jak również niezwłocznie reagować na apele mieszkańców i w razie potrzeby przeprowadzać dezynsekcje zgłaszanych przez nich posesji. Zgodnie z żądaniem Starosty Lipnowskiego, do dnia 17.08.2015 r. pełnomocnik Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. ma przedstawić tygodniowy harmonogram podpisany przez członków Zarządu Firmy, według którego będzie następowało oczyszczanie placu. Ustalono również, że w dniu 19.08.2015 roku odbędzie się spotkanie Zarządu Firmy STONEHILLS Sp. z o.o z Wójtem Gminy Tłuchowo.


.... K O M U N I K A T ! ! ! ...


Starosta Lipnowski informuje, że w dniu 11.08.2015 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Spotkanie było poświęcone rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tłuchowo dotyczącego Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 129, prowadzącej działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych w miejscowości Tłuchówek, gm. Tłuchowo.
Uzgodniono, że w związku z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wprowadzającym zakaz przyjmowania odpadów przez Firmę STONEHILLS Sp. z o.o., na terenie miejscowości Tłuchówek zostaną wprowadzone wzmożone kontrole Policji w celu egzekwowania w/w zakazu.
Również Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie oraz Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Lipnie podejmą działania kontrolne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz sekcje ochotnicze straży pożarnej zachowają szczególną czujność na wypadek pojawienia się zagrożenia pożarowego.
O sytuacji w miejscowości Tłuchówek została powiadomiona Wojewoda Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy.
W Urzędzie Gminy Tłuchowo, w związku z rozwojem sytuacji, udostępniono ulotki przygotowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie dotyczące zachowania bezpieczeństwa żywności.

Sprawa Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. i jej działalności w miejscowości Tłuchówek będzie na bieżąco monitorowana i kontrolowana przez właściwe służby w celu zapewnienia spokoju mieszkańców.


Budowa trwa....Zakończyła się budowa drogi asfaltowej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy na długości 850 mb..
Całkowita wartość 740.000 zł., z tego dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 147.000 zł.


GOK w Tłuchowie zaprasza !!!!

Nudzisz się w domu?
Nie masz pomysłu na kreatywne spędzenia wakacji?
Przyjdź do GOKu.
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie zapraszają na COOL'TURALNE WAKACJE!
Przygotowano super ciekawe zajęcia, których tematyka podawana będzie, co tydzień na stronie internetowej GOK i GBP. W programie m.in. warsztaty artystyczne, wycieczki rowerowe, piesze, biwaki, ogniska, zajęcia sportowe.
Naszą małą tradycją powoli stają się wizyty studentów zza granicy, tego roku również odwiedzą
nas goście z Tajlandii, Kolumbii i Finlandii w terminie 20-24.07. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, osoby chętne prosimy o zapisywanie się w biurze GOK osobiście bądź telefonicznie - nr : 54 287 62 40.


Wesołe wakacje w Turzy Wilczej

Dnia 7 lipca br. Wójt Gminy Tłuchowo - Pan Krzysztof Dąbkowski podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Nowoczesna Gospodyni w Turzy Wilczej na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości.
Dotacja na zorganizowanie "Zielonej Szkoły" wyniosła 8.000zł.

Zielona Szkoła odbywa się od 13 lipca do 31 lipca 2015r.
W harmonogramie przewidziano wiele atrakcji m.in.: zajęcia sportowe, plastyczne, kulinarne, dzień przebierańca, rajd rowerowy, oraz wiele innych ciekawych zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży.

Nad bezpieczeństwem dzieci i przebiegiem zabaw czuwać będą Panie z KGW Nowoczesna Gospodyni. Życzymy wszystkim uczestnikom Zielonej Szkoły udanej zabawy!!!


"Nowe" stawki za wodę

W dniu 24 czerwca 2015 roku podczas VI sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tłuchowo.
W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 roku obowiązują nowe stawki taryfowe:
-cena za 1m3 dostarczonej wody wynosi 2,00 zł brutto(bez zmian w porównaniu do roku 2014)
-cena za 1m3 odprowadzonych ścieków wynosi 3,24 zł brutto (wzrost o 0,15gr do roku 2014)

Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.
Jednocześnie informuję, że pobieranie wody z hydrantów służy jedynie do celów przeciwpożarowych i płukania sieci wodociągowej.


Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

Zwycięzcami tegorocznych zawodów (po raz czwarty) została drużyna OSP Tłuchowo.
II miejsce zajęła OSP Źródła, III miejsce zajęli gospodarze tegorocznych zawodów - OSP Trzcianka.
Tradycyjnie wśród nagród znajduje się WYRÓŻNIENIE WÓJTA GMINY TŁUCHOWO (dla MDP i OSP) za najlepiej wykonaną musztrę.
Wyróżnione zostały: MDP Tłuchowo i OSP Mysłakówko.

W zawodach uczestniczyły dwie drużyny młodzieżowe. I miejsce zajęła MDP Tłuchówek przed MDP Tłuchowo, która nie ukończyła "bojówki" w regulaminowym czasie.
Zespół sędziowski zapewniła PSP w Lipnie, której sędzią głównym był bryd. Jacek Znaniecki.

Po zawodach sportowo - pożarniczych, Gospodarze imprezy zaprosili wszystkich na grochówkę zapewniając iście strażacką gościnę.


Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Mysłakówku

29 maja - nadanie sztandaru w Szkole Podstawowej w Mysłakówku

Z tej okazji przygotowano akademię, dekoracje, wystawki na korytarzach, wspólny piknik i poczęstunek będące uwieńczeniem długich przygotowań i trudu nie tylko uczniów całej szkoły, począwszy od najmłodszych maluszków z zerówki, ale także dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.
Na to bardzo ważne święto przybyło wielu zaproszonych gości: Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski, starosta lipnowski Krzysztof Baranowski, dyrektorzy lokalnych szkół, przedstawiciele gminy, powiatu, Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłakówku, znany aktor Piotr Pręgowski, emerytowani nauczyciele szkoły.
Wśród nich był także nasz proboszcz ksiądz dziekan Andrzej Zakrzewski, który dokonał poświęcenia sztandaru.
Głównymi inicjatorami i pomysłodawcami tego przedsięwzięcia była Rada Rodziców, z której to rąk Pani Dyrektor Halina Opalczewska oraz uczniowie otrzymali ten ważny symbol tożsamości narodowej.
Podczas tej uroczystości po raz pierwszy zabrzmiał hymn szkolny SP Mysłakówko, pięknie odśpiewany przez wszystkich uczniów.Nowa świetlica wiejska w Trzciance

Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej przy OSP w Trzciance poprzedziła Msza Św. polowa, której przewodniczył ks. Jan Zega - Proboszcz Parafii Bądkowo Kościelne w asyście ks. Daniela Brzezińskiego; homilie wygłosił ks.kan. Andrzej Zakrzewski - duszpasterz strażaków, Proboszcz Parafii Tłuchowo. Przybyłych gości - wśród nich: Panią Anetę Jędrzejewską - Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie - Ireneusza Poturalskiego, Prezesa Powiatowego OSP Powiatu Lipnowskiego - Zbigniewa Agacińskiego, Panią Wiolettę Kuczmarską - Przewodniczącą Rady Gminy Tłuchowo wraz z radnymi, Pana Krzysztofa Dąbkowskiego - Wójta Gminy Tłuchowo, delegacje strażackie z pocztami sztandarowymi z terenu gminy oraz Klub Motocyklowy "Wolny Duch" z Tłuchowa, mieszkańców i sąsiadów powitał Karol Janiszewski - sołtys wsi Trzcianka; Prezes OSP - dh Kazimierz Wyczałkowski zaprezentował jednostkę i podziękował Wójtowi Gminy za wyremontowanie obiektu.
Poświęcenia krzyża i obrazu św. Floriana, a następnie świetlicy dokonał ks. kan. Andrzej Zakrzewski.
Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni: Pani Aneta Jędrzejewska - Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Krzysztof Dąbkowski Wójt Gminy Tłuchowo, Pani Wioletta Kaczmarska - Przewodnicząca Rady Gminy Tłuchowo, Pan Karol Janiszewski - sołtys Wsi Trzcianka, dh Kazimierz Wyczałkowski - Prezes OSP Trzcianka, którzy przy dźwięku syreny aktu tego dokonali.
Gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich na wspólny posiłek i zabawę taneczną.3 maja - Dzień Strażaka

O godz. 10.30 poczty sztandarowe Szkół, Straży Pożarnych, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w asyście Orkiestry oraz przedstawiciele miejscowych władz i mieszkańcy gminy zgromadzili się w centrum Tłuchowa przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Tłuchowa. Wspólną modlitwą i Apelem Poległych uczczono Ich pamięć. Wójt Gminy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele OSP złożyli kwiaty i zapalili znicze. Złożyliśmy hołd i wraz z Kapelanem Diecezjalnym Strażaków - ks. Andrzejem Zakrzewskim - proboszczem naszej parafii, modlitwą wspominaliśmy naszych zmarłych druhów przy Grobie Strażaka.
W asyście pocztów sztandarowych zgromadzonych wokół ołtarza rozpoczęła się Msza Św. celebrowana przez naszego Kapelana.

Strażacy uczcili swoje święto również poprzez udział w VIII biegu strażaka "O Puchar Św. Floriana".
Zwycięzcą został Dawid Bromirski reprezentujący OSP Tłuchowo,


Wybory Sołtysów w Gminie Tłuchowo

Zakończyły się wybory Rad Sołeckich i Sołtysów na terenie Gminy Tłuchowo.
Serdeczne podziękowania dla dotychczasowych Sołtysów za ich zaangażowanie i pracę na rzecz swoich miejscowości.

Poniżej przedstawiam wykaz "nowych sołtysów"

 • Borowo - Dorsz Aleksandra
 • Jasień - Bukowska Joanna
 • Julkowo - Koprowski Lech
 • Kamień Kmiecy - Chaliński Piotr
 • Kamień Kotowy - Wyczałkowski Wiesław
 • Kłobukowo - Wiśniewska Katarzyna
 • Koziróg Leśny - Dzięgielewska Agnieszka
 • Koziróg Rzeczny - Kalinowska Tamara
 • Małomin - Zemroch Zenon
 • Marianki - Osmańska Małgorzata
 • Mysłakówko - Kokoszczyńska Grażyna
 • Rumunki Jasieńskie - Kaliszewski Mirosław
 • Suminek - Nowakowski Jan
 • Tłuchowo - Łabiszewski Władysław
 • Tłuchówek - Ambroziak Bogumiła
 • Trzcianka - Janiszewski Karol
 • Turza Nowa - Żuchowska Beata
 • Turza Wilcza - Jędrzejewski Marek
 • Wyczałkowo - Słabowska Wioletta
 • Źródła - Kruszewska Bożena

 • Tadeusz Wyrostkiewicz - Tłuchowianin Roku 2014


  Już po raz 11 Kapituła wybrała laureata zaszczytnego tytułu Tłuchowianin Roku. Tegorocznym laureatem został Pan Tadeusz Wyrostkiewicz.
  Uroczystość wręczenia nagrody miałą miejsce w niedzielę 25 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie.

  W uzasednieniu wyboru Sekretarz Kapituły Pani Urszula Brożek odczytała między innymi: "Kapituła doceniła wieloletnią działalność zawodową i społeczną Tadeusza Wyrostkiewicza.
  (...) to nie tylko nauczyciel z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym, ale również innowator wszelkich nowinek technicznych. Po odejściu na emeryturę, od roku 2008, zaangażował się w działalność zespołu "Tłuchowianie". Tej pracy poświęca się bez reszty..."

  Więcej informacji z uroczystości - kliknij...


  O nagodzie "Tłuchowianin Roku" - kliknij...


  Książka - "Cegiełka" na renowację mogiły ks. kan. Wincentego Borkowskiego


  Od autorów : ..." Rocznica 40-lecia utworzenia gminy stała się okazją dla upamiętnienia tego wydarzenia publikacją noszącą tytuł "Współczesna Gmina Tłuchowo".
  Drugą niemniej ważną przesłanką jest dynamiczny rozwój gminy na różnych odcinkach.... Zadaniem niniejszej publikacji, jak wskazuje na to sam tytuł, jest zaprezentowanie czytelnikowi naszej gminy.
  Chcemy tez ocalić od zapomnienia nie tylko historię, ale również i teraźniejszość, a zwłaszcza rodzące się inicjatywy, które służą mieszkańcom oraz promują naszą społeczność wśród sąsiadów.."

  "WSPÓŁCZESNA GMINA TŁUCHOWO" - publikacja książkowa wydana w 2013 roku. Książka rozprowadzana jest za symboliczną opłatą jako cegiełki z przeznaczeniem na renowację znajdującej się na tłuchowskim cmentarzu , mogiły ks. kan. Wincentego Borkowskiego - ówczesnego proboszcza parafii Tłuchowo oraz założyciela i Prezesa Straży Ogniowej w Tłuchowie w latach 1912- 1929. ( więcej informacji nt. założyciela Straży w Tłuchowie przeczytać można na stronie OSP Tłuchowo ( http://osptluchowo.pl/ )w zakładce "Historia").


  Testujemy nowe źródła energii...

  FOTOWOLTAIKA - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego (Wikipedia).

  28 marca uruchomiliśmy w Urzędu Gminy Tłuchowo testową instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 1 kW. Panele zamontowane są na dachu budynku Urzędu, a na parterze w korytarzu wejściowym (przy oknie) zamontowano falownik - jest to urządzenie które przetwarza prąd stały wyprodukowany w panelach na prąd zmienny i wprowadza go do sieci elektrycznej budynku.
  Obok zamontowaliśmy mały licznik energii - można na nim na bieżąco obserwować ile energii elektrycznej wyprodukowały panele od momentu ich uruchomienia.

  Wykonawcą instalacji jest firma piTERN Sp. z o.o. z Przeźmierowa (k. Poznania)

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!!


  Ministerstwo Gospodarki przypomina, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

  Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty o zbliżonych nazwach należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
  Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne i nie rodzi żadnych sankci i kar


  PGNiG Pomorski Oddział Obrotu Gazem informuje


  Szanowni Państwo
  W związku z realizowanymi inwestycjami dotyczącymi gazyfikacji na terenie Gminy Tłuchowo, PGNiG Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku informuje, że istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej.
  W załącznikach umieszczonych poniżej znajda Państwo instrukcję (krok po kroku) dotyczące przyłączenia do sieci gazowej oraz informacje dotyczące gazu ziemnego.
  W instrukcji zamieszczono także odnośniki do pobrania niezbędnych dokumentów jakie trzeba złożyć w przypadku chęci przyłączenia się do sieci gazowej.
  Wszelkie zapytania dotyczące obszarów, na których realizowane są inwestycje, a także terminy ich realizacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów jednostki terenowej (052) 376 13 41.

  Dlaczego gaz ziemny? - tutaj...
  Dla domu - informacja krok po kroku - tutaj...
  Dla firmy - informacja krok po kroku - tutaj...


                 

                 

                        wku