Gmina Tłuchowo


KGW Jagna oraz GOK w Tłuchowie zapraszają ...Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychInformujemy, o organizacji Mobilbego Punkut Selektywnego Zbierania Odpadó Komunalnych (PSZOK), do którego można dostarczyć następujące odpady: odpady wielkogabarytowe (Meble), sprzęt elektryczny i elektroniczny, materiały rozbiórkowe,, opony, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory.

Poniżej terminy i miejsca ustawienia kontenerów:
- 14-15 września - Tłuchowo
- 17-18 września - Mysłakówko
- 21-22 września - Jasień
- 24-25 września - Turza Wilcza


Święto plonów 201523 sierpnia odbyły się Gminno Parafialne Dożynki w Tłuchowie.
Jak co roku podziękowaliśmy za tegoroczne plony, a rolnikom za trud i ich ciężką pracę.

Wspaniała pogoda, wspaniała zabawa....

Więcej informacji z uroczystości - kliknij...
.... K O M U N I K A T ! ! ! ...


Starosta Lipnowski informuje, że w dniu 13.08.2013 roku w Urzędzie Gminy w Tłuchowie odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tłuchowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury we Włocławku, zaś z ramienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. W spotkaniu brał udział również Tadeusz Dąbrowa pełnomocnik Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. prowadzącej działalność na terenie miejscowości Tłuchówek, gm. Tłuchowo. Przedmiotem posiedzenia była kwestia jak najszybszego usunięcia odpadów zgromadzonych przez Firmę STONEHILLS Sp. z o.o w miejscowości Tłuchówek oraz dezynsekcja terenu. Ustalono, że w/w firma do dnia 13.09.2015 roku usunie zgromadzone odpady, a do dnia 20.09.2015 roku całkowicie uprzątnie teren i przeprowadzi jego dezynsekcję. Ponadto firma jest zobowiązana na bieżąco dokonywać dezynsekcji zajmowanego placu oraz wywożonych odpadów, jak również niezwłocznie reagować na apele mieszkańców i w razie potrzeby przeprowadzać dezynsekcje zgłaszanych przez nich posesji. Zgodnie z żądaniem Starosty Lipnowskiego, do dnia 17.08.2015 r. pełnomocnik Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. ma przedstawić tygodniowy harmonogram podpisany przez członków Zarządu Firmy, według którego będzie następowało oczyszczanie placu. Ustalono również, że w dniu 19.08.2015 roku odbędzie się spotkanie Zarządu Firmy STONEHILLS Sp. z o.o z Wójtem Gminy Tłuchowo.


.... K O M U N I K A T ! ! ! ...


Starosta Lipnowski informuje, że w dniu 11.08.2015 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Spotkanie było poświęcone rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tłuchowo dotyczącego Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 129, prowadzącej działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych w miejscowości Tłuchówek, gm. Tłuchowo.
Uzgodniono, że w związku z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wprowadzającym zakaz przyjmowania odpadów przez Firmę STONEHILLS Sp. z o.o., na terenie miejscowości Tłuchówek zostaną wprowadzone wzmożone kontrole Policji w celu egzekwowania w/w zakazu.
Również Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie oraz Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Lipnie podejmą działania kontrolne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz sekcje ochotnicze straży pożarnej zachowają szczególną czujność na wypadek pojawienia się zagrożenia pożarowego.
O sytuacji w miejscowości Tłuchówek została powiadomiona Wojewoda Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy.
W Urzędzie Gminy Tłuchowo, w związku z rozwojem sytuacji, udostępniono ulotki przygotowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie dotyczące zachowania bezpieczeństwa żywności.

Sprawa Firmy STONEHILLS Sp. z o.o. i jej działalności w miejscowości Tłuchówek będzie na bieżąco monitorowana i kontrolowana przez właściwe służby w celu zapewnienia spokoju mieszkańców.


Budowa trwa....Trwa budowa drogi asfaltowej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy na długości 850 mb..
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia. Całkowita wartość 740.000 zł., z tego dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 147.000 zł.


GOK w Tłuchowie zaprasza !!!!

Nudzisz się w domu?
Nie masz pomysłu na kreatywne spędzenia wakacji?
Przyjdź do GOKu.
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie zapraszają na COOL'TURALNE WAKACJE!
Przygotowano super ciekawe zajęcia, których tematyka podawana będzie, co tydzień na stronie internetowej GOK i GBP. W programie m.in. warsztaty artystyczne, wycieczki rowerowe, piesze, biwaki, ogniska, zajęcia sportowe.
Naszą małą tradycją powoli stają się wizyty studentów zza granicy, tego roku również odwiedzą
nas goście z Tajlandii, Kolumbii i Finlandii w terminie 20-24.07. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, osoby chętne prosimy o zapisywanie się w biurze GOK osobiście bądź telefonicznie - nr : 54 287 62 40.


UWAGA !!!        UWAGA !!! UPAŁY !!!!

W związku z zapowiadaną na najbliższe dni falą upałów z przewidywanymi temperaturami powyżej 30 stpni Celsjusza Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Departament ds. Usuwania Skutków Klęsk żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego udostępnił na stronie -https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/poradniki-rso-
poradnik bezpiecznego zachowania


Wesołe wakacje w Turzy Wilczej

Dnia 7 lipca br. Wójt Gminy Tłuchowo - Pan Krzysztof Dąbkowski podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Nowoczesna Gospodyni w Turzy Wilczej na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości.
Dotacja na zorganizowanie "Zielonej Szkoły" wyniosła 8.000zł.

Zielona Szkoła odbywa się od 13 lipca do 31 lipca 2015r.
W harmonogramie przewidziano wiele atrakcji m.in.: zajęcia sportowe, plastyczne, kulinarne, dzień przebierańca, rajd rowerowy, oraz wiele innych ciekawych zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży.

Nad bezpieczeństwem dzieci i przebiegiem zabaw czuwać będą Panie z KGW Nowoczesna Gospodyni. Życzymy wszystkim uczestnikom Zielonej Szkoły udanej zabawy!!!


"Nowe" stawki za wodę

W dniu 24 czerwca 2015 roku podczas VI sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tłuchowo.
W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 roku obowiązują nowe stawki taryfowe:
-cena za 1m3 dostarczonej wody wynosi 2,00 zł brutto(bez zmian w porównaniu do roku 2014)
-cena za 1m3 odprowadzonych ścieków wynosi 3,24 zł brutto (wzrost o 0,15gr do roku 2014)

Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.
Jednocześnie informuję, że pobieranie wody z hydrantów służy jedynie do celów przeciwpożarowych i płukania sieci wodociągowej.


Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

Zwycięzcami tegorocznych zawodów (po raz czwarty) została drużyna OSP Tłuchowo.
II miejsce zajęła OSP Źródła, III miejsce zajęli gospodarze tegorocznych zawodów - OSP Trzcianka.
Tradycyjnie wśród nagród znajduje się WYRÓŻNIENIE WÓJTA GMINY TŁUCHOWO (dla MDP i OSP) za najlepiej wykonaną musztrę.
Wyróżnione zostały: MDP Tłuchowo i OSP Mysłakówko.

W zawodach uczestniczyły dwie drużyny młodzieżowe. I miejsce zajęła MDP Tłuchówek przed MDP Tłuchowo, która nie ukończyła "bojówki" w regulaminowym czasie.
Zespół sędziowski zapewniła PSP w Lipnie, której sędzią głównym był bryd. Jacek Znaniecki.

Po zawodach sportowo - pożarniczych, Gospodarze imprezy zaprosili wszystkich na grochówkę zapewniając iście strażacką gościnę.


Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Mysłakówku

29 maja - nadanie sztandaru w Szkole Podstawowej w Mysłakówku

Z tej okazji przygotowano akademię, dekoracje, wystawki na korytarzach, wspólny piknik i poczęstunek będące uwieńczeniem długich przygotowań i trudu nie tylko uczniów całej szkoły, począwszy od najmłodszych maluszków z zerówki, ale także dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.
Na to bardzo ważne święto przybyło wielu zaproszonych gości: Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski, starosta lipnowski Krzysztof Baranowski, dyrektorzy lokalnych szkół, przedstawiciele gminy, powiatu, Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłakówku, znany aktor Piotr Pręgowski, emerytowani nauczyciele szkoły.
Wśród nich był także nasz proboszcz ksiądz dziekan Andrzej Zakrzewski, który dokonał poświęcenia sztandaru.
Głównymi inicjatorami i pomysłodawcami tego przedsięwzięcia była Rada Rodziców, z której to rąk Pani Dyrektor Halina Opalczewska oraz uczniowie otrzymali ten ważny symbol tożsamości narodowej.
Podczas tej uroczystości po raz pierwszy zabrzmiał hymn szkolny SP Mysłakówko, pięknie odśpiewany przez wszystkich uczniów.Nowa świetlica wiejska w Trzciance

Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej przy OSP w Trzciance poprzedziła Msza Św. polowa, której przewodniczył ks. Jan Zega - Proboszcz Parafii Bądkowo Kościelne w asyście ks. Daniela Brzezińskiego; homilie wygłosił ks.kan. Andrzej Zakrzewski - duszpasterz strażaków, Proboszcz Parafii Tłuchowo. Przybyłych gości - wśród nich: Panią Anetę Jędrzejewską - Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie - Ireneusza Poturalskiego, Prezesa Powiatowego OSP Powiatu Lipnowskiego - Zbigniewa Agacińskiego, Panią Wiolettę Kuczmarską - Przewodniczącą Rady Gminy Tłuchowo wraz z radnymi, Pana Krzysztofa Dąbkowskiego - Wójta Gminy Tłuchowo, delegacje strażackie z pocztami sztandarowymi z terenu gminy oraz Klub Motocyklowy "Wolny Duch" z Tłuchowa, mieszkańców i sąsiadów powitał Karol Janiszewski - sołtys wsi Trzcianka; Prezes OSP - dh Kazimierz Wyczałkowski zaprezentował jednostkę i podziękował Wójtowi Gminy za wyremontowanie obiektu.
Poświęcenia krzyża i obrazu św. Floriana, a następnie świetlicy dokonał ks. kan. Andrzej Zakrzewski.
Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni: Pani Aneta Jędrzejewska - Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Krzysztof Dąbkowski Wójt Gminy Tłuchowo, Pani Wioletta Kaczmarska - Przewodnicząca Rady Gminy Tłuchowo, Pan Karol Janiszewski - sołtys Wsi Trzcianka, dh Kazimierz Wyczałkowski - Prezes OSP Trzcianka, którzy przy dźwięku syreny aktu tego dokonali.
Gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich na wspólny posiłek i zabawę taneczną.3 maja - Dzień Strażaka

O godz. 10.30 poczty sztandarowe Szkół, Straży Pożarnych, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w asyście Orkiestry oraz przedstawiciele miejscowych władz i mieszkańcy gminy zgromadzili się w centrum Tłuchowa przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Tłuchowa. Wspólną modlitwą i Apelem Poległych uczczono Ich pamięć. Wójt Gminy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele OSP złożyli kwiaty i zapalili znicze. Złożyliśmy hołd i wraz z Kapelanem Diecezjalnym Strażaków - ks. Andrzejem Zakrzewskim - proboszczem naszej parafii, modlitwą wspominaliśmy naszych zmarłych druhów przy Grobie Strażaka.
W asyście pocztów sztandarowych zgromadzonych wokół ołtarza rozpoczęła się Msza Św. celebrowana przez naszego Kapelana.

Strażacy uczcili swoje święto również poprzez udział w VIII biegu strażaka "O Puchar Św. Floriana".
Zwycięzcą został Dawid Bromirski reprezentujący OSP Tłuchowo,


Wybory Sołtysów w Gminie Tłuchowo

Zakończyły się wybory Rad Sołeckich i Sołtysów na terenie Gminy Tłuchowo.
Serdeczne podziękowania dla dotychczasowych Sołtysów za ich zaangażowanie i pracę na rzecz swoich miejscowości.

Poniżej przedstawiam wykaz "nowych sołtysów"

 • Borowo - Dorsz Aleksandra
 • Jasień - Bukowska Joanna
 • Julkowo - Koprowski Lech
 • Kamień Kmiecy - Chaliński Piotr
 • Kamień Kotowy - Wyczałkowski Wiesław
 • Kłobukowo - Wiśniewska Katarzyna
 • Koziróg Leśny - Dzięgielewska Agnieszka
 • Koziróg Rzeczny - Kalinowska Tamara
 • Małomin - Zemroch Zenon
 • Marianki - Osmańska Małgorzata
 • Mysłakówko - Kokoszczyńska Grażyna
 • Rumunki Jasieńskie - Kaliszewski Mirosław
 • Suminek - Nowakowski Jan
 • Tłuchowo - Łabiszewski Władysław
 • Tłuchówek - Ambroziak Bogumiła
 • Trzcianka - Janiszewski Karol
 • Turza Nowa - Żuchowska Beata
 • Turza Wilcza - Jędrzejewski Marek
 • Wyczałkowo - Słabowska Wioletta
 • Źródła - Kruszewska Bożena

 • Tadeusz Wyrostkiewicz - Tłuchowianin Roku 2014


  Już po raz 11 Kapituła wybrała laureata zaszczytnego tytułu Tłuchowianin Roku. Tegorocznym laureatem został Pan Tadeusz Wyrostkiewicz.
  Uroczystość wręczenia nagrody miałą miejsce w niedzielę 25 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie.

  W uzasednieniu wyboru Sekretarz Kapituły Pani Urszula Brożek odczytała między innymi: "Kapituła doceniła wieloletnią działalność zawodową i społeczną Tadeusza Wyrostkiewicza.
  (...) to nie tylko nauczyciel z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym, ale również innowator wszelkich nowinek technicznych. Po odejściu na emeryturę, od roku 2008, zaangażował się w działalność zespołu "Tłuchowianie". Tej pracy poświęca się bez reszty..."

  Więcej informacji z uroczystości - kliknij...


  O nagodzie "Tłuchowianin Roku" - kliknij...


  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON


  Od 1 do 28 lutego przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tłuchowo wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  Druki wniosków do popbrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa wwww.minrol.gov.pl w zakładce "zwrot podatku akcyzowego".


  Człowiek Roku 2014 Gazety POmorskiej


  Gazeta Pomorska zaprasza do udziału w plebiscucie, którego celem jest wybranie "Człowieka Roku 2014 Gazety Pomorskiej".
  Plebiscyt ma dwa etapy.
  Pierwszy - powiatowy - zakończy się wybraniem trzech osobowości z każdego powiatu. Laureaci przejdą do etapu regionalnego, w którym będą rywalizować o główny laur - tytuł "Człowieka Roku 2014 Gazety Pomorskiej" oraz miejsca drugie i trzecie.

  Jedną z kandydatek do tego tytułu jest Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie - Wioletta Krzysztoforska.


  Głosowanie w pierwszym etapie rozpoczyna się 16 stycznia i potrwa do 9 lutego , w drugim etapie - od 11 do 27 lutego.
  W I Etapie głosować będzie można:
  - za pomocą smsów (każdy głos mnożymy razy 5)
  - za pośrednictwem strony internetowej (każde kliknięcie to jeden głos, limit dzienny to 3 kliknięcia z jednego urządzenia)


  na Wiolettę głosować można na stronie - kliknij...

  lub wysyłając sms na numer 71321 w treści wpisując lipn.3 (koszt 1,23 zł) Każdy wysłany sms to darmowy kod do e-wydania Gazety Pomorskiej.

  WYBORY SAMORZĄDOWE


  Szanowni Mieszkańcy pragę poinformować,że pomimo pewnych kłopotów, "Wybory Samorządowe" na terenie gminy Tłuchowo przebiegły sprawnie i bez żadnych niepokojących incydentów i zdarzeń.
  Pragnę bardzo podziękować członkom obwodowych komisji, którzy sprawnie i rzetelnie policzyli oddane głosy oraz członkom gminnej komisji, którzy nie zważając na awarię systemu informatycznego, kontynuowali pracę i już w poniedziałek rano przekazali dane do powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej, a przed południem ustalili wyniki wyborów na naszym terenie.
  Jeszcze raz okazało się, że komputery nie zawsze są w stanie zastąpić ludzi. Szanowni Państwo nie zważajcie na medialny szum i nagonkę tych, którzy chcą kwestionować wyniki wyborów. Kwestionowanie tych wyników - to zarzucenie nieuczciwości tysięcom ludzi ciężko pracujących w komisjach obwodowych i terytorialnych w całym kraju.

  16 listopada do urn wyborczych poszło prawie 50% uprawnionych mieszkańców naszej gminy.
  To naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w dwóch okręgach nie było głosowania z powodu zarejestrowania tylko jednego kandydata na radnego.

  Oto lista nowowybranych radnych w podziale na okręgi głosowania:

  1- Tłuchowo ulice: 3 Maja, 15 Sierpnia, Lipnowska - Wielgocka Elżbieta
  2- Tłuchowo ulice: Leśna, Wiejska, Zastodólna - Stawarz Jadwiga Teresa
  3- Tłuchowo ulice: Nowe Osiedle, Spółdzielcza, Szkolna, Wspólna - Wyrostkiewicz Przemysław
  4- Tłuchowo ulice: Cicha, Graniczna, Krótka, Księżycowa, Kwiatowa, Miła, Sierpecka, Słoneczna, Spokojna, Sportowa - Wilczyński Zbigniew
  5- Sołectwo: Kłobukowo - Kokosza Jan
  6- Sołectwa: Koziróg Rzeczny, Tłuchówek - Kalinowska Tamara Małgorzata
  7- Sołectwa: Kamień Kotowy, Wyczałkowo - Krysztoforska Teresa Barbara
  8- Sołectwa: Koziróg Leśny, Małomin, Marianki - Zabost Jacek
  9- Sołectwo: Mysłakówko - Żuchowska Beata
  10- Sołectwa: Suminek, Źródła - Kuczmarska Wioletta Barbara
  11- Sołectwa: Jasień, Rumunki Jasieńskie - Kozakiewicz Adam Henryk
  12- Sołectwa: Julkowo, Kamień Kmiecy - Łydziński Andrzej
  13- Sołectwa: Borowo, Turza Nowa - Sobiecki Ignacy Zbigniew
  14- Sołectwo: Trzcianka - Sarwiński Jarosław
  15- Sołectwo: Turza Wilcza - Struś Łukasz Jacek

  W konkursie na najwyższą frekwencję zwyciężyło sołectwo Kłobukowo-Michałkowo z wynikiem - 66,29%
  Frekwencja w poszczególnych sołectwach wyglądała następująco:
  -Tłuchowo
  -okręg 1 -61,17%
  -okręg 2 -45,83%
  -okręg 3 -46,66%
  -okręg 4 -55,55%
  -Kłobukowo-Michałkowo -66,29%
  -Koziróg Rzeczny -55,85%
  -Tłuchówek -59,44%
  -Kamień Kotowy -46,73%
  -Wyczałkowo -52,63%
  -Koziróg Leśny -45,51%
  -Małomin -15,68%
  -Marianki -49,27%
  -Mysłakówko-Mysłakowo -55,97%
  -Suminek -Podole -32,11%
  -Źródła -51,07%
  -Jasień -53,14%
  -Jasień Rumunki -40,35%
  -Julkowo -57,43%
  -Kamień Kmiecy -27,13%
  -Borowo -65,00%
  -Turza Nowa -40,42%
  -Trzcianka-Popowo -33,18%
  -Turza Wilcza -49,06%

  Gratulacje dla Wójta Gminy Tłuchowo - Pana Krzysztofa Dąbkowskiego, który po raz kolejny nie miał kontrkandydata, a w wyborach uzyskał poparcie ponad 93% mieszkańców gminy.

  Gratulacje dla wszystkich nowowybranych Radnych Rady Gminy Tłuchowo.

  Gratulacje należą się również startującym do Rady Powiatu - wszyscy uzyskali naprawdę bardzo dobre wyniki, a dwójka - Pani Halina Opalczewska i Pan Tomasz Woźnicki zostali radnymi powiatowymi.

  Na gratulację zasłużyła również startująca po raz pierwszy do Sejmiku Województwa Pani Wioletta Kurowska. Startując z tak małej gminy jak nasza uzyskała znaczący wynik w województwie.


  11 listopada - Rozśpiewane Święto Niepodległości  Przezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył ...  28 października 2014 roku na emeryturę odeszła Pani Joanna Sosińska - wieloletni Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tłuchowie.

  Na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski odznaczył Panią Joannę Sosińską Srebrnym Krzyżem Zasługi.
  Odznaczenie wręczyła osobiście Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
  To piękne ukoronowanie zawodowego życia Pani Joanny ale przede wszystkim jej społecznego zaangażowania i społecznej pracy.

  Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wszystkie lata wspólnej pracy.
  -współpracownicy-


  Wojtek Bógdał - Mistrzem Europy !!!!


  Wojciech Bógdał zdobył złoty medal na I Slalomowych Motoparalotniowych Mistrzostwach Europy w Couhé we Francji.
  Mistrzostwa odbywały się w dniach 21-27 lipca. Polskę reprezentowali Marcin Bernat, Andrzej Bury, Marian Drężek, Piotr Ficek, Marek Furtak, Adam Piórek, Andrzej Malkusz i Kamil Mańkowski (w klasie PF1) oraz Krzysztof Romicki i 20-letni Wojciech Bógdał, zawodnik Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku (w klasie PL1).
  Polacy zdobyli dwa złote medale i trzy srebrne.
  Jeden ze złotych, w kategorii PL1, zdobył Wojciech Bógdał – 6. pilot zeszłorocznych Slalomowych Mistrzostw Świata, który wygrał wszystkie kwalifikacje w swojej klasie. W finałowej walce pokonał rywali, wygrywając wszystkie 18 wyścigów i zdobywając tytuł Pierwszego Motoparalotniowego Slalomowego Mistrza Europy w klasie PL1 (motoparalotnia jednoosobowa, start na kołach). Srebrny medal w tej kategorii przypadł także Polakowi, utytułowanemu zawodnikowi Krzysztofowi Romickiemu, a na trzecim miejscu znalazł się aktualny Wicemistrz Świata – Francuz Frederick Mallard.

  GRATULUJEMY !!!  Książka - "Cegiełka" na renowację mogiły ks. kan. Wincentego Borkowskiego


  Od autorów : ..." Rocznica 40-lecia utworzenia gminy stała się okazją dla upamiętnienia tego wydarzenia publikacją noszącą tytuł "Współczesna Gmina Tłuchowo".
  Drugą niemniej ważną przesłanką jest dynamiczny rozwój gminy na różnych odcinkach.... Zadaniem niniejszej publikacji, jak wskazuje na to sam tytuł, jest zaprezentowanie czytelnikowi naszej gminy.
  Chcemy tez ocalić od zapomnienia nie tylko historię, ale również i teraźniejszość, a zwłaszcza rodzące się inicjatywy, które służą mieszkańcom oraz promują naszą społeczność wśród sąsiadów.."

  "WSPÓŁCZESNA GMINA TŁUCHOWO" - publikacja książkowa wydana w 2013 roku. Książka rozprowadzana jest za symboliczną opłatą jako cegiełki z przeznaczeniem na renowację znajdującej się na tłuchowskim cmentarzu , mogiły ks. kan. Wincentego Borkowskiego - ówczesnego proboszcza parafii Tłuchowo oraz założyciela i Prezesa Straży Ogniowej w Tłuchowie w latach 1912- 1929. ( więcej informacji nt. założyciela Straży w Tłuchowie przeczytać można na stronie OSP Tłuchowo ( http://osptluchowo.pl/ )w zakładce "Historia").


  Testujemy nowe źródła energii...

  FOTOWOLTAIKA - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego (Wikipedia).

  28 marca uruchomiliśmy w Urzędu Gminy Tłuchowo testową instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 1 kW. Panele zamontowane są na dachu budynku Urzędu, a na parterze w korytarzu wejściowym (przy oknie) zamontowano falownik - jest to urządzenie które przetwarza prąd stały wyprodukowany w panelach na prąd zmienny i wprowadza go do sieci elektrycznej budynku.
  Obok zamontowaliśmy mały licznik energii - można na nim na bieżąco obserwować ile energii elektrycznej wyprodukowały panele od momentu ich uruchomienia.

  Wykonawcą instalacji jest firma piTERN Sp. z o.o. z Przeźmierowa (k. Poznania)

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!!


  Ministerstwo Gospodarki przypomina, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

  Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty o zbliżonych nazwach należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
  Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne i nie rodzi żadnych sankci i kar


  PGNiG Pomorski Oddział Obrotu Gazem informuje


  Szanowni Państwo
  W związku z realizowanymi inwestycjami dotyczącymi gazyfikacji na terenie Gminy Tłuchowo, PGNiG Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku informuje, że istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej.
  W załącznikach umieszczonych poniżej znajda Państwo instrukcję (krok po kroku) dotyczące przyłączenia do sieci gazowej oraz informacje dotyczące gazu ziemnego.
  W instrukcji zamieszczono także odnośniki do pobrania niezbędnych dokumentów jakie trzeba złożyć w przypadku chęci przyłączenia się do sieci gazowej.
  Wszelkie zapytania dotyczące obszarów, na których realizowane są inwestycje, a także terminy ich realizacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów jednostki terenowej (052) 376 13 41.

  Dlaczego gaz ziemny? - tutaj...
  Dla domu - informacja krok po kroku - tutaj...
  Dla firmy - informacja krok po kroku - tutaj...


                 

                 

                        wku