Gmina Tłuchowo


Pierwsza Sesja nowej Rady Gminy Tłuchowo


1 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 rozpoczęła się pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy Tłuchowo.
Najstarszy wiekiem radny - Pan Jan Kokosza, odczytał treść ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", a wywoływani kolejno radni wypowiadzieli słowa "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

Kolejnym punktem Sesji było złożenie ślubowania przez Wójta Krzysztofa Dąbkowskiego. "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

Radni wybrali również Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tłuchowo.
Przewodniczącą została po raz kolejny Pani Wioletta Kuczmarska, pierwszą wiceprzewodniczącą Pani Teresa Krysztoforska, a drugim wiceprzewodniczącym Pan Zbigniew Wilczyński.

WYBORY SAMORZĄDOWE


Szanowni Mieszkańcy pragnę poinformować,że pomimo pewnych kłopotów, "Wybory Samorządowe" na terenie gminy Tłuchowo przebiegły sprawnie i bez żadnych niepokojących incydentów i zdarzeń.
Pragnę bardzo podziękować członkom obwodowych komisji, którzy sprawnie i rzetelnie policzyli oddane głosy oraz członkom gminnej komisji, którzy nie zważając na awarię systemu informatycznego, kontynuowali pracę i już w poniedziałek rano przekazali dane do powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej, a przed południem ustalili wyniki wyborów na naszym terenie.
Jeszcze raz okazało się, że komputery nie zawsze są w stanie zastąpić ludzi. Szanowni Państwo nie zważajcie na medialny szum i nagonkę tych, którzy chcą kwestionować wyniki wyborów. Kwestionowanie tych wyników - to zarzucenie nieuczciwości tysięcom ludzi ciężko pracujących w komisjach obwodowych i terytorialnych w całym kraju.

16 listopada do urn wyborczych poszło prawie 50% uprawnionych mieszkańców naszej gminy.
To naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w dwóch okręgach nie było głosowania z powodu zarejestrowania tylko jednego kandydata na radnego.

Oto lista nowowybranych radnych w podziale na okręgi głosowania:

1- Tłuchowo ulice: 3 Maja, 15 Sierpnia, Lipnowska - Wielgocka Elżbieta
2- Tłuchowo ulice: Leśna, Wiejska, Zastodólna - Stawarz Jadwiga Teresa
3- Tłuchowo ulice: Nowe Osiedle, Spółdzielcza, Szkolna, Wspólna - Wyrostkiewicz Przemysław
4- Tłuchowo ulice: Cicha, Graniczna, Krótka, Księżycowa, Kwiatowa, Miła, Sierpecka, Słoneczna, Spokojna, Sportowa - Wilczyński Zbigniew
5- Sołectwo: Kłobukowo - Kokosza Jan
6- Sołectwa: Koziróg Rzeczny, Tłuchówek - Kalinowska Tamara Małgorzata
7- Sołectwa: Kamień Kotowy, Wyczałkowo - Krysztoforska Teresa Barbara
8- Sołectwa: Koziróg Leśny, Małomin, Marianki - Zabost Jacek
9- Sołectwo: Mysłakówko - Żuchowska Beata
10- Sołectwa: Suminek, Źródła - Kuczmarska Wioletta Barbara
11- Sołectwa: Jasień, Rumunki Jasieńskie - Kozakiewicz Adam Henryk
12- Sołectwa: Julkowo, Kamień Kmiecy - Łydziński Andrzej
13- Sołectwa: Borowo, Turza Nowa - Sobiecki Ignacy Zbigniew
14- Sołectwo: Trzcianka - Sarwiński Jarosław
15- Sołectwo: Turza Wilcza - Struś Łukasz Jacek

W konkursie na najwyższą frekwencję zwyciężyło sołectwo Kłobukowo-Michałkowo z wynikiem - 66,29%
Frekwencja w poszczególnych sołectwach wyglądała następująco:
-Tłuchowo
-okręg 1 -61,17%
-okręg 2 -45,83%
-okręg 3 -46,66%
-okręg 4 -55,55%
-Kłobukowo-Michałkowo -66,29%
-Koziróg Rzeczny -55,85%
-Tłuchówek -59,44%
-Kamień Kotowy -46,73%
-Wyczałkowo -52,63%
-Koziróg Leśny -45,51%
-Małomin -15,68%
-Marianki -49,27%
-Mysłakówko-Mysłakowo -55,97%
-Suminek -Podole -32,11%
-Źródła -51,07%
-Jasień -53,14%
-Jasień Rumunki -40,35%
-Julkowo -57,43%
-Kamień Kmiecy -27,13%
-Borowo -65,00%
-Turza Nowa -40,42%
-Trzcianka-Popowo -33,18%
-Turza Wilcza -49,06%

Gratulacje dla Wójta Gminy Tłuchowo - Pana Krzysztofa Dąbkowskiego, który po raz kolejny nie miał kontrkandydata, a w wyborach uzyskał poparcie ponad 93% mieszkańców gminy.

Gratulacje dla wszystkich nowowybranych Radnych Rady Gminy Tłuchowo.

Gratulacje należą się również startującym do Rady Powiatu - wszyscy uzyskali naprawdę bardzo dobre wyniki, a dwójka - Pani Halina Opalczewska i Pan Tomasz Woźnicki zostali radnymi powiatowymi.

Na gratulację zasłużyła również startująca po raz pierwszy do Sejmiku Województwa Pani Wioletta Kurowska. Startując z tak małej gminy jak nasza uzyskała znaczący wynik w województwie.


11 listopada - Rozśpiewane Święto NiepodległościPrzezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył ...28 października 2014 roku na emeryturę odeszła Pani Joanna Sosińska - wieloletni Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tłuchowie.

Na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski odznaczył Panią Joannę Sosińską Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Odznaczenie wręczyła osobiście Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
To piękne ukoronowanie zawodowego życia Pani Joanny ale przede wszystkim jej społecznego zaangażowania i społecznej pracy.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wszystkie lata wspólnej pracy.
-współpracownicy-


.... koniec budowy ....


W miesiącu lipcu zakończyły się trzy inwestycje realizowane przez Gminę w miejscowości Tłuchowo:

- Zagospodarowanie centrum wsi Tłuchowo poprzez urządzenie terenów zielonych wraz z chodnikiem oraz miejscami do parkowania,
- Budowa budynku gospodarczo - garażowego przy Urzędzie Gminy Tłuchowo,
- Rozbudowa budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie.Wspaniały jubileusz !!!


W czwartek 24 lipca 2014 r. w sali Gminnego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medalami zostały odznaczone pary Jubilatów, które przeżyły z sobą 50 i więcej lat.
Uroczystego aktu dekoracji dokonała w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojewoda Kujawsko-Pomorski pani Ewa Mes.

Były życzenia, wspomnienia, miłe słowa skierowane do Jubilatów oraz kwiaty i poczęstunek.
Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego jubileuszu małżeństwa oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia.

Fotoreportaż z Uroczystści - tutaj...


Wojtek Bógdał - Mistrzem Europy !!!!


Wojciech Bógdał zdobył złoty medal na I Slalomowych Motoparalotniowych Mistrzostwach Europy w Couhé we Francji.
Mistrzostwa odbywały się w dniach 21-27 lipca. Polskę reprezentowali Marcin Bernat, Andrzej Bury, Marian Drężek, Piotr Ficek, Marek Furtak, Adam Piórek, Andrzej Malkusz i Kamil Mańkowski (w klasie PF1) oraz Krzysztof Romicki i 20-letni Wojciech Bógdał, zawodnik Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku (w klasie PL1).
Polacy zdobyli dwa złote medale i trzy srebrne.
Jeden ze złotych, w kategorii PL1, zdobył Wojciech Bógdał – 6. pilot zeszłorocznych Slalomowych Mistrzostw Świata, który wygrał wszystkie kwalifikacje w swojej klasie. W finałowej walce pokonał rywali, wygrywając wszystkie 18 wyścigów i zdobywając tytuł Pierwszego Motoparalotniowego Slalomowego Mistrza Europy w klasie PL1 (motoparalotnia jednoosobowa, start na kołach). Srebrny medal w tej kategorii przypadł także Polakowi, utytułowanemu zawodnikowi Krzysztofowi Romickiemu, a na trzecim miejscu znalazł się aktualny Wicemistrz Świata – Francuz Frederick Mallard.

GRATULUJEMY !!!


Dni Tłuchowa - 20 lipca 2014 r.

GALERIA ZDJĘĆ

Od początkuKsiążka - "Cegiełka" na renowację mogiły ks. kan. Wincentego Borkowskiego


Od autorów : ..." Rocznica 40-lecia utworzenia gminy stała się okazją dla upamiętnienia tego wydarzenia publikacją noszącą tytuł "Współczesna Gmina Tłuchowo".
Drugą niemniej ważną przesłanką jest dynamiczny rozwój gminy na różnych odcinkach.... Zadaniem niniejszej publikacji, jak wskazuje na to sam tytuł, jest zaprezentowanie czytelnikowi naszej gminy.
Chcemy tez ocalić od zapomnienia nie tylko historię, ale również i teraźniejszość, a zwłaszcza rodzące się inicjatywy, które służą mieszkańcom oraz promują naszą społeczność wśród sąsiadów.."

"WSPÓŁCZESNA GMINA TŁUCHOWO" - publikacja książkowa wydana w 2013 roku. Książka rozprowadzana jest za symboliczną opłatą jako cegiełki z przeznaczeniem na renowację znajdującej się na tłuchowskim cmentarzu , mogiły ks. kan. Wincentego Borkowskiego - ówczesnego proboszcza parafii Tłuchowo oraz założyciela i Prezesa Straży Ogniowej w Tłuchowie w latach 1912- 1929. ( więcej informacji nt. założyciela Straży w Tłuchowie przeczytać można na stronie OSP Tłuchowo ( http://osptluchowo.pl/ )w zakładce "Historia").


25 maja 2014 r. - Wybory do Parlamentu Europejskiego


Szanowni Mieszkańcy
Gminy Tłuchowo !


           25 maja 2014 roku odbędą się wybory, w których wybierać będziemy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.
Kluczowa w tych wyborach jest frekwencja, która zdecyduje o ilości europarlamentarzystów z danego województwa w składzie Parlamentu Europejskiego. Z tych powodów Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, aby wesprzeć aktywność obywateli Kujaw i Pomorza, zdecydował o wybudowaniu siłowni zewnętrznych do ćwiczeń na świeżym powietrzu w gminach o najwyższej frekwencji.

W tych wyborach po raz pierwszy na terenie gminy Tłuchowo głosować będziemy w pięciu Obwodowych Komisjach Wyborczych. Mieszkańcy Tłuchówka, Koziroga Rzecznego, Kamienia Kotowego, Kłobukowa, Michałkowa, Wyczałkowa głosować będą w lokalu w budynku Gimnazjum w Tłuchowie. Mieszkańcy Marianek głosować będą w Szkole Podstawowej w Mysłakówku.

Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o udział w eurowyborach.
Zróbmy wszystko, by Województwo Kujawsko - Pomorskie miało jak najliczniejszą reprezentację w Parlamencie Europejskim.

Krzysztof Dąbkowski
Wójt Gminy Tłuchowo


3 MAJA


Jak co roku zapraszamy na wspólne obchody Święta 3 Maja w Gminie Tłuchowo.

  • - 13.30 - wymarsz spod Kościoła parafialnego i zapalenie zniczy na "Grobie strażaka" na cmentarzu parafialnym w Tłuchowie,
  • - następnie przemarsz pod pomnik Poległych i Pomordowanych w centrum Tłuchowa - złożenie kwiatów, zapalenie zniczy"
Na dalszą część uroczystości zapraszamy do Borowa, gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej.

- godz. 15.00 Msza św. polowa w intencji strażaków,
- wręczenie odznaczeń,
- przemówienie okolicznościowe,
- występ zespołu "Tłuchowianie" i Gminno-Parafialnej Orkiestry Dętej,
- piknik plenerowy i zabawa taneczna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

... Potrójne szczęście...


5 marca 2014 roku w rodzinie Państwa Anny i Łukasza Michalskich z Mysłakówka na świat przyszły pierwsze w historii naszej gminy "trojaczki". Trzy dziewczynki o imionach: Malwina, Liliana i Oliwia rosną jak na drożdżach. W dniu 16 marca szczęśliwą rodzinę odwiedził Wójt Krzysztof Dąbkowski wręczając w imieniu Samorządu List gratulacyjny oraz symboliczny upominek.

Testujemy nowe źródła energii...

FOTOWOLTAIKA - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego (Wikipedia).

28 marca uruchomiliśmy w Urzędu Gminy Tłuchowo testową instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 1 kW. Panele zamontowane są na dachu budynku Urzędu, a na parterze w korytarzu wejściowym (przy oknie) zamontowano falownik - jest to urządzenie które przetwarza prąd stały wyprodukowany w panelach na prąd zmienny i wprowadza go do sieci elektrycznej budynku.
Obok zamontowaliśmy mały licznik energii - można na nim na bieżąco obserwować ile energii elektrycznej wyprodukowały panele od momentu ich uruchomienia.

Wykonawcą instalacji jest firma piTERN Sp. z o.o. z Przeźmierowa (k. Poznania)

Nowe zasady doręczania "pism sądowych"

Od 1 stycznia 2014 roku za dostarczanie przesyłek z sądów powszechnych i prokuratur odpowiada prywatny operator pocztowy, czyli Polska Grupa Pocztowa - a nie Poczta Polska.
Jeśli chodzi o zasady odbioru awizowanych przesyłek to pozostają one bez zmian, czyli zarówno procedura doręczania, jak i awizowania funkcjonuje jak dotychczas.
Wszystkich operatorów pocztowych bowiem dokładnie te same regulacje prawne . Przesyłki dostarczane są przez pracownika firmy do domu adresata.
Jeśli doręczyciel nie zastanie nikogo po wskazanym na przesyłce adresem, to zostawia pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki, tj. awizo przesyłki.
Na awizo znajduje się numer przesyłki oraz adres, dokładne godziny i dni funkcjonowania danego Punktu Obsługi Klienta, w którym należy odebrać przesyłkę.

W naszej gminie taki punkt znajduję się w Sklepie Pana Rafała Listkowskiego w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 14A.
Więcej szczegółów na stronie www.pgpsa.pl

25 maja 2014 r. - Wybory do Parlamentu Europejskiego


W niedzielę 25 maja 2014 roku odbędą się Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Zgodnie z wymogami ustawy Kodeks Wyborczy w 2012 roku Gmina została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych - co będzie miało zastosowanie w jesiennych wyborach samorządowych, a konsekwencją tego było ustalenie dodatkowego lokalu wyborczego.
25 maja - w wyborach do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy w Gminie Tłuchowo głosować będziemy, nie w czterech jak dotychczas, ale w pięciu lokalach wyborczych.

Poniżej lista lokali wyborczych i przypisane do nich miejscowości:

- Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie - głosują mieszkańcy sołectwa Tłuchowo,

- Gimnazjum Publiczne w Tłuchowie - głosują mieszkańcy sołectw: Kamień Kotowy, Kłobukowo, Koziróg Rzeczny, Tłuchówek i Wyczałkowo,

- Świetlica Wiejska w Jasieniu - głosują mieszkańcy sołectw : Jasień, Rumunki Jasieńskie, Julkowo, Kamień Kmiecy,

- Szkoła Podstawowa w Mysłakówku - głosują mieszkańcy sołectw: Koziróg Leśny, Małomin, Marianki, Mysłakówko, Suminek, Źródła,

- Świetlica Wiejska w Turzy Wilczej - głosują mieszkańcy sołectw: Borowo, Turza Nowa, Trzcianka, Turza Wilcza.

Jak już wcześniej wspomniałem, w tym roku czekają nas jeszcze Wybory Samorządowe. Późną jesienią wybierać będziemy Wójta oraz Radnych Rady Gminy, Powiatu i Województwa. W przypadku naszej Gminy Tłuchowo wybierzemy 15 Radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych, trochę inaczej niż było to do tej pory.
Zmiany dotyczą przede wszystkim miejscowości Tłuchowo, które zostało podzielone na cztery odrębne okręgi.

Oto obowiązujący od tegorocznych Wybrów Samorządowych podział na okręgi wyborcze:
1- Tłuchowo ulice: 3 Maja, 15 Sierpnia, Lipnowska
2- Tłuchowo ulice: Leśna, Wiejska, Zastodólna
3- Tłuchowo ulice: Nowe Osiedle, Spółdzielcza, Szkolna, Wspólna
4- Tłuchowo ulice: Cicha, Graniczna, Krótka, Księżycowa, Kwiatowa,Miła, Sierpecka, Słoneczna, Spokojna, Sportowa
5- Sołectwo: Kłobukowo
6- Sołectwa: Koziróg Rzeczny, Tłuchówek
7- Sołectwa: Kamień Kotowy, Wyczałkowo
8- Sołectwa: Koziróg Leśny, Małomin, Marianki
9- Sołectwo: Mysłakówko
10- Sołectwa: Suminek, Źródła
11- Sołectwa: Jasień, Rumunki Jasieńskie
12- Sołectwa: Julkowo, Kamień Kmiecy
13- Sołectwa: Borowo, Turza Nowa
14- Sołectwo: Trzcianka
15- Sołectwo: Turza Wilcza

Zapraszamy na Orlika ....


Po zimowej przerwie, od poniedziałku - 3 marca - rozpoczyna się nowy sezon działalności kompleksu boisk Orlik w Tłuchowie.
Podobnie jak w poprzednim roku boiska otwarte będą:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 15 - 21
- sobota i niedziela 15 - 20

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Animatorem Sportu - Okonkowskim Krzysztofem, tel. 723 515 443.

TŁUCHOWIANIN ROKU 2013 WYBRANY ....


26 stycznia, już po raz dziesiąty, Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku". Podczas uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie nagrodę otrzymały "tłuchowskie" kobiety - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich "Jagna" z Tłuchowa. Najstarszego koła działającego na terenie naszej gminy.
Uzasadniając wybór laureata "Kapituła doceniła zaangażowanie kobiet w organizację stowarzyszenia, jego wielopłaszczyznową działalność i konsekwencję w dążeniu do budowy i popularyzacji wizerunku koła i gminy. Uznała, że stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Jagnaw Tłuchowie jest ambasadorem gminy oraz polskich tradycji i nowoczesnych smaków"

Tradycyjnie fundator ks. Andrzeja Zakrzewskiego wręczył również nagrodę Srebrne Pióro, przyznawaną tym, którzy promują gminę i parafię.
Tegoroczną nagrodę odebrały: Beata Stawska - redaktorka gazety parafialnej Apostoł i lokalnych publikacjach książkowych oraz Hanna Listkowska - za redagowanie strony internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuchowie.

Część rozrywkową uroczystości wypełnił koncert zespołu Trzy Korony, założonego wiele lat temu przez Krzysztofa Klenczona, autora największych przebojów Czerwonych Gitar.

Więcej informacji - kliknij...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!!


Ministerstwo Gospodarki przypomina, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty o zbliżonych nazwach należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne i nie rodzi żadnych sankci i kar


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO !!!!


Uprzejmie informuję, że od dnia 01 lipca 2013 roku zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków zajmować się będzie bezpośrednio Gmina Tłuchowo.

Wójt Gminy Tłuchowo


PGNiG Pomorski Oddział Obrotu Gazem informuje


Szanowni Państwo
W związku z realizowanymi inwestycjami dotyczącymi gazyfikacji na terenie Gminy Tłuchowo, PGNiG Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku informuje, że istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej.
W załącznikach umieszczonych poniżej znajda Państwo instrukcję (krok po kroku) dotyczące przyłączenia do sieci gazowej oraz informacje dotyczące gazu ziemnego.
W instrukcji zamieszczono także odnośniki do pobrania niezbędnych dokumentów jakie trzeba złożyć w przypadku chęci przyłączenia się do sieci gazowej.
Wszelkie zapytania dotyczące obszarów, na których realizowane są inwestycje, a także terminy ich realizacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów jednostki terenowej (052) 376 13 41.

Dlaczego gaz ziemny? - tutaj...
Dla domu - informacja krok po kroku - tutaj...
Dla firmy - informacja krok po kroku - tutaj...


               

               

                      wku