Gminne inwestycje w roku 2007

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Tłuchowie
Opracowanie dokumentacji na - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w Tłuchowie
Budowa 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa sieci gazowej na terenie gminy Tłuchowo
Przebudowa drogi gminnej Koziróg Leśny - Wyczałkowo
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzecznym polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o dług 1 150 mb
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Tłuchowo
Modernizacja budynku OSP w Jasieniu
Rozbudowa budynku OSP w Tłuchowie
Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Mysłakówku o dług 452 m
Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Tłuchowie

To chyba największa inwestycja w Gminie Tłuchowo w 2007 roku. Tłuchowskie Przedszkole mieści się w jednym skrzydle Gminnego Ośrodka Kultury.
Dzięki rozbudowie poprawią się warunki zarówno Przedszkolu, jak i GOK-owi
Zostaną wybudowane nowe sale lekcyjne, a w części wspólnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury kuchnia, która będzie służyć obu tym instytucjom.

Kuchnia pozwoli na organizację wielu imprez, które do tej pory, ze względu na jej brak, nie mogły się w GOKu odbywać, bądź były bardzo utrudnione.

Prace rozpoczęte zostałe jesienie 2006 przez firmę BUDEX z Lipna - zwycięzcę przetargu.
Dzięki łagodnej zimie roboty szły pełną parą.
Od 1 września 2007 r. przedszkolaki mają swoje nowe przedszkole, a GOK zyskał dodakowe pomieszczenia, w tym dostęp do wspólnej kuchni.
Opracowanie dokumentacji na - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na ulicy Sierpeckiej w Tłuchowie, obejmującej teren od boiska szkolnego do terenu za przystankiem PKS

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem Pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a Gminą - Gmina Tłuchowo opracuje projekt budowlany oraz sfinansuje budowę infrastruktury kanalizacji deszczowej, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona remont drogi nr 541 od mostu w Tłuchówku do skrzyżowania z drogą nr 539, z poszerzeniem jezdni do szerokości normatywnej.


Budowa 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

Podobnie jak w poprzednium roku wykonano kolejnych 50 sztuk
Zainteresowanie mieszkańców gminy jest bardzo duże, a kolejka oczekujących wybiega na kilka lat do przodu.
Budowa sieci gazowej na terenie gminy Tłuchowo

Chcemy aby nasza gmina rozwijała się.
Doprowadzenie na teren gminy gazu ziemnego ma być kolejnym, milowym krokiem w tym rozwoju.
Rozmowy z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. doprowadziły do tego, że jej władze zainteresowały się naszym regionem.
Zdajemy sobie sprawę, że Gmina Tłuchowo, jako gmina typowo wiejska, ze swoją niezbyt gęstą zabudową, nie jest terenem zbyt atrakcyjnym dla dostawców gazu - jednak jakoś udało się ich do tego namówić.

Obecnie Pomorską Spółką Gazownictwa wykonała już plany przyszłej sieci gazowej, a Wójt Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dzięki temu Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o może występować do Starostwa o pozwolenie na budowę.
Przebudowa drogi gminnej Koziróg Leśny - Wyczałkowo

Gmina Tłuchowo znana jest z tego, że inwestuje i dba o swoje drogi. Wzorem lat ubiegłych, chcemy, również i w tym roku, wybudować odcinek drogi asfaltowej łączącej miejscowości Wyczałkowo i Koziróg Leśny. Obecnie trwa rozgraniczenie gruntów.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzecznym polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o dług 1 150 mb

Odcinek ten to brakujący fragment "obwodnicy" przez tą miejscowość.
Połączył on dwa istniejące asfaltowe odcinki dróg gminnych i stworzył dzięki temu zamknięty ciąg komunikacyjny.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej

W roku 2006 wykonane zostały sanitariaty i szambo.
W tym roku dalszy ciąg remontu tego budynku.
Wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano wnętrza, ocieplono budynek (ściany i strop))i wykonano elewację zewnętrzną.
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Tłuchowo

Obecnie wykonywany jest projekt technicznyModernizacja budynku OSP w Jasieniu

W poprzednich latach wyburzony został budynek "starej" remizy w Jasieniu.
Budynek ten nie nadawał się już do żadnego remontu, a jego dalsze użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu przebywających w nim osób.
W chwili obecnej jeden z boksów garażu strażackiego w Jasieniu jest adaptowany na "część socjalną", tak, aby druhowie strażacy mieli gdzie się spotykać

Wykonano już projekt techniczny rozbudowy i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie inwestycji.
Roboty planowane są na rok 2008.Rozbudowa budynku OSP w Tłuchowie

Obecnie opracowywana jest koncepcja rozbudowy garażu OSP w Tłuchowie.Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Mysłakówku o dług. 452 mb

W roku 2004 miał miejce generalny remont, zarówno wnętrz, jak i zewnętrznych elewacji oraz dachu budynku Szkoły Podstawowejw Mysłakówku.
W roku 2006 przy szkole powstał kompleks nowoczesnych boisk sportowych.
W roku 2007 zadbano o estetykę ogrodzenia zewnętrznego tego, jednego z ładniejszych w naszej gminie, budynku.