Gminy Ośrodek Kultury


W 1965 r. w Tłuchowie został wybudowany wiejski dom kultury, przemianowany później na Gminny Ośrodek Kultury - GOK.
Natychmiast przejął na siebie obowiązki ogniskowania życie kulturalnego gminy.
Imprezy, które do tej pory odbywały się w domach prywatnych oraz remizach strażackich, przeniosły sie do budynku GOKu.

Odbywały się tu zabawy taneczne, akademie i spotkania towarzyskie, spotkania z artystami i twórcami.
W GOK istniały amatorskie zespoły recytatorskie i muzyczne. Działały koła zainteresowań dla młodzieży - modelarskie, plastyczne, teatrzyk kukiełkowy i zespół taneczny.
GOK patronował również działaniom artystycznym działającym w kilku okolicznych wsiach kołom gospodyń wiejskich.

W latach 90 - tych w budynku GOK w Tłuchowie odbywały się znane i popularne na całą okolicę dyskoteki.
W tamtych czasach, na skutek ograniczania wydatków w budżecie gminy na cele kultury masowej, działalność GOK została sprywatyzowana, a budynek wydzierżawiony

- - - - - - - - - - -
W chwili obecnej Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie, znów działa jako gminna jednostka kultury, której zadaniem, jak mówi Statut, jest:
- pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,
- podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.
Na dzień dzisiejszy, w budynku GOK, oprócz Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się również Przedszkole Publiczne w Tłuchowie.

W administracji GOK znajdują się sala, scena oraz przyległe do niej zaplecze.

W godzinach popołudniowych i wieczornych odbywają się zajęcia z młodzieżą.
Działa zespół muzyczny "Amber" oraz drużyna harcerska.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury jest mgr Wioletta Krzysztoforska

W roku 2007 zakończyła się inwestycja związana z rozbudową Przedszkola Publicznego.
W jej wyniku część pomieszczeń użytkowanych przez przedszkole została udostępniona dla potrzeb GOK.
Najważniejszym z tych pomieszczeń jest kuchnia, której brak uniemożliał przeprowadzenie wielu imprez.

Wykonana jest już dokumentacja techniczna rozbudowy GOKu, tak aby znalazo się tam miejsce również dla Gminnej Biblioteki Publicznej, która to w tej chwili ma swoją siedzibę na drugim piętrze w budynku Urzędu Gminy, co utrudnia korzystanie, szczególnie osobom starszym, którym pokonanie kilkudziesięciu stopni schodów sprawia nie lada trudność.