Tłuchowianin Roku 2016


29 stycznia, Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku".

Laureatem Honorowej nagrody Tłuchowianin Roku 2016 został Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie. Kilka zdań z historii Zespołu, który w minionym roku obchodził 25 lecie swojego istnienia:
Początki drużyny piłkarskiej uczestniczącej w regularnych rozgrywkach piłki nożnej sięgają lat 70-tych. Jednak dopiero rok 1991 stał się rokiem przełomowym.
Z inicjatywy nieżyjącego już Pana Krzysztofa Dulskiego i innych osób zorganizowano drużynę piłki nożnej pod nazwą Ludowe Zespoły Sportowe Turza Wilcza.
W roku 1992 drużyna zaczęła uczestniczyć w regularnych rozgrywkach wojewódzkiej klasy B.
Od lipca 1993 roku Zespół zaczął funkcjonować pod nazwą Gminny Klub Sportowy Tłuchowo.

W 1995 roku utworzono drugą drużynę juniorów młodszych i od tej pory w rozgrywkach uczestniczą dwie drużyny piłkarskie: seniorów i juniorów.

W czerwcu 1997 roku Klub Sportowy przyjął nazwę "Gminny Zespół Sportowy TŁUCHOWIA w Tłuchowie".

W sezonie 1999/2000 drużyna seniorów awansowała do klasy okręgowej, a w roku 2014 seniorzy przeszli do klasy A.
Sezon 2016/2017 to udział w ligowych rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, w nich seniorzy zajęli III miejsce, a juniorzy V.

"TŁUCHOWIA" uczestniczy także w turniejach halowych: w Wielgiem, Dobrzyniu nad Wisłą i Mochowie.
W Mochowie w listopadzie 2016 roku drużyna juniorów zajęła II miejsce, a w grudniu tegoż roku II miejsce w Dobrzyniu nad Wisłą.

Gminny Zespół Sportowy TŁUCHOWIA w Tłuchowie to stowarzyszenie ludzi z pasją, którzy kochają piłkę nożną i poświęcają jej wiele swojego wolnego czasu.
Także współorganizują imprezy gminne na stadionie, takie jak: Dni Tłuchowa, Dożynki Gminne oraz Święto Rodziny przypadające na dzień 15 sierpnia każdego roku.
Wszelkie prace na rzecz Zespołu wykonują społecznie.

Prezesem TŁUCHOWI od trzech kadencji jest Pan Karol Kwieciński, który wraz z zarządem czuwa nad całością działalności stowarzyszenia i planuje przyszłość - ma na uwadze utworzenie zespołu trampkarzy od sierpnia 2017 roku.

Kapituła doceniła Zespół sportowy w szczególności za:
- udział w kształtowaniu postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
- organizowanie czasu wolnego młodzieży i pożyteczne dla zdrowia jego spędzanie,
- kształtowanie postaw fair play i osobowości młodej części naszego społeczeństwa poprzez przestrzeganie reguł i zasad gry,
- budzenie dumy ze zbiorowych osiągnięć i osobistych czynów,
- współorganizowanie imprez gminnych na stadionie i promocję naszej Gminy.

Kapituła uznała, że sportowa postawa zawodników i cele, które osiągają są zgodne z maksymą: "w zdrowym ciele, zdrowy duch"" i dlatego predysponują Zespół do nadania Mu zaszczytnego tytułu Tłuchowianina Roku.
Tradycyjnie fundator ks. Andrzej Zakrzewski wręczył również nagrodę Srebrne Pióro, przyznawaną tym, którzy promują gminę i parafię.
Tegoroczną nagrodę odebrała: Marzanna Grudnicka-Sławińska.

Część rozrywkową uroczystości wypełniła wokalistka Patrycja Malinowska oraz koncert Małgorzaty Główki z zespołem CamaSutra.