Księża wywodzący się z parafii Tłuchowo


"W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy - idąc posłusznie za wezwaniem Ojca i poruszeniem Ducha Świętego - wybrali drogę specjalnego naśladowania Chrystusa, aby oddać się Jemu sercem niepodzielnym"


Ks. Józef Obrębski
Urodził się w 1853 r. w Sulkowie, syn Juliana i Antoniny. Święcenia kapłańskie przyjął w Płocku, gdzie następnie pracował. Po przejściu na emeryturę zamieszkał u swej siostry w Sulkowie Rzecznym. Będąc na emeryturze dorywczo pomagał proboszczowi w Tłuchowie. zmarł 10 czerwca 1927 r. w Sulkowie i jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Tłuchowie.

Ks. Prałat Franciszek Klimkiewicz
Urodził się 3 grudnia 1869 r. w Tłuchowie, syn Juliusza i Kamili. Szkołę powszechną ukończył w Tłuchowie, a gimnazjum w Płocku.
W 1889 został przyjęty do seminarium w Płocku. W 1984 wyjechał na studia do akademii duchownej w Petersburgu, a następnie do Lewanium, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii. W 1899 r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę jako wikariusz w katedrze płockiej, a następnie jako profesor w Seminarium Duchownym w Płocku.
W 1903 r. został proboszczem w Osieku n/W, a później w Klukowie. W roku 1908 r. ponownie objął profesurę w płockim seminarium, a od roku 1930 był jego rektorem.
W 1941 r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie.
Zmarł 25 sierpnia 1941 r.

Ks. Aleksander Brudnicki Urodził się 27 lutego 1892 r. w Turzy Wilczej. Do szkoły uczęszczał w Tłuchowie. W 1910 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1916 r.
Pracował jako wikariusz w Myszyńcu, Szreńsku, Mławie, i Makowie.
11 sierpnia 1924 r. został proboszczem w Siecieniu., a następnie w Gradzanowie.
13 czerwca 1944 został aresztowany przez Niemców. Zmarł 10 marca 1945 r. w Stutthofie.

Ks. Ludwik Lewandowski
Urodził się 20 lipca 1909 w Dobrzyniu n/W., syn Stefana i Stanisławy. Jednak jego rodzice przeprowadzili się później do Tłuchowa. Po uzyskaniu matury w 1930 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku.
Mszę św. promicyjną odprawił 21 czerwca 1936 r. w Tłuchowie.
Jako wikariusz pracował w Sochocinie, Mławie - Wólce i Pułtusku.
W czasie II wojny światowej przebywał w Warszawie, gdzie studiował na tajnym uniwersytecie. Uzyskał tytuł doktora.
Od 1943 r. był kapelanem w Zakładzie Ociemniałych w Laskach k/Warszawy.
Zginał w powstaniu warszawskim.

Ks. Janusz Błoński
Urodził się 21 czerwca 1935 r., syn Mariana i Stanisławy. Ojciec zginął w 1942 r. w obozie koncentracyjnym.
Szkołę podstawową ukończyłw Tłuchowie, szkołę średnią w Miejscu Piastowym - w Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła.
Nowicjat odbył w Bydgoszczy, a następnie studia w Krakowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 19 marca 1965 r. w Krakowie.
Mszę św. prymicyjną odprawił 18 kwietnia 1965 w Tłuchowie.
Pracę jako prefekt i katecheta rozpoczął w Strudze i Wołominie k/Warszawy, a następnie w Toruniu i Bydgoszczy.
Parafię objął w 1971 r. w sanktuarium w Tuligłowach w Bieszczadach, a następnie w Pławnej k/Jeleniej Góry.
Zmarł 2 lipca 1988 r. w Krakowie.
Pochowany jest w Pawlikowicach koło Wieliczki.

Ks. Janusz Motyliński
Urodził się 24 listopada 1940 r. w Tłuchówku, syn Zygmunta i Heleny.
Szkołę podstawową ukończył w 1954 r. w Tłuchowie. Po dwóch latach nauki w szkole średniej wstąpił do seminarium duchownego księży jezuitów.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r.
Pracuje jako misjonarz.

Ks. Maciej Obernikowicz
Urodził sięw Turzy Wilczej, syn Wacława i Stanisławy. Szkołę podstawową ukończył w 1954 r. w Jasieniu. Następnie kontunuował naukę w niższym, a później Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1965.
27 czerwca 1965 r. odprawił w Tłuchowie mszę św. prymicyjną.
Po kilku latach pracy w diecezji płockiej wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam przebywa.

Ks. Marek Stanisław Małkiewicz
Urodził się 8 grudnia 1964 r. w Lipnie, syn Edwarda i Haliny.
Szkołe podstawową ukończył w Tłuchowie, a nastepnie Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiegow Płocku.
Studia teologiczne odbył w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kardynała Józefa Glempa w 1990 roku.
Mszę św. prymicyjną odprawił 27 maja 1990 r. w Tłuchowie.
Pracuje w diecezji warszawskiej.

Ks. Janusz Andrzej Paczkowski
Urodził się 16 grudnia 1968 roku w Skępem, syn Jana i Kazimiery zamieszkałych w Kozirogu Łęgu, a później Kamieniu Kotowym
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Tłuchowie.
Szkołę średnią - Niższe Seminariu Duchowne ukończył w Płocku.
Nastepnie, również w Płocku, studiował w Wyższym Seminarium w Płocku.
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1995.
Mszę św. prymicyjną odprawił w Tłuchowie 18 czerwca 1995