Szkoła Podstawowa w Tłuchowie im. Bohaterów Westerplatte -po 1999


Szkoła Podstawowa w Tłuchowie, w dzisiejszym kształcie, powstała w 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty, która to reforma dotychczasową ośmioklasową szkołę podstawową zastąpiła szkołą sześcioletnią i wprowadziła dodatkowy szczebel edukacyjny - trzyletnie gimnazja.

Tłuchowskie gimnazjum objęło w posiadanie starszą część budynkun natomiast nową - szkoła podstawowa.

Dyrektorką "nowej" szkoły, w wyniku wygranego konkursu, została ponownie mgr. Bożena Dąbrowska, a jej zastępcą - mgr. Krystyna Łukaszewska.
Niestety nowa część budynku okazała się zbyt mała jak na potrzeby sześcioklasowej szkoły. Dlatego w 2000 roku zaczęto wznosić mury nowego skrzydła z salami lekcyjnymi oraz sali gimnastycznej.

1 września 2001 r. najmłodsi uczniowie rozpoczęli naukę w najnowszym skrzydle szkoły, a dziesięć dni później nastąpiło uroczyste otwarcie, tak bardzo potrzebnej i długo oczekiwanej przez uczniów, sali gimnastycznej.

27 lutego 2004 r. zlikwidowana została ostatnia szkoła filialna - Szkoła Filialna w Jasieniu.


Przeprowadzony konkurs na stanowisko szkoły nie przyniósł rozstrzygnięcia. Organ prowadzący szkołe, a więc Wójt Gminy Tłuchowo powołał 1 września 2004 r., na okres jednego roku, na stanowisko dyrektora szkoły jedną z kandydatek - dotychczasową wicedyrektor - mgr Krystynę Łukaszewską.
W wakacje 2004 rozpoczęła się kolejna bardzo duża inwestycja przy szkole - budowa kompleksu nowoczesnych boisk sportowych - boiska trawiastego do piłki nożnej, asfaltowego boiska do koszykówki , siatkówki, oraz uniwersalnego boiska do piłki ręcznej pokrytego warstwą akrylową.

W maju 2005 r. obyła się w szkole podniosła uroczystość 30 rocznicy nadania szkole imienia Bohaterów Westerlatte.
Na zorganizowaną uroczystość przybyli dawni uczniowie i nauczyciele.
szkoła przystapiła do "Klubu Szkół Westerplatte" skupiającego szkoły noszące imie związane z obroną Westerplatte.
W 2005 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Konkurs wygrała zdecydowaną większością głosów i została dyrektorem pani mgr Krystyna Łukaszewska.

Wakacje roku 2005 nauczyciele poświęcili na opracowanie programu - planu na konkurs pod nazwą "Szkoła marzeń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do konkursu stanęła również Szkoła Podstawowa w Mysłakówku.
Oba autorskie programy szkół z terenu gminy Tłuchowo zostały bardzo wysoko ocenione i jako jedyne w powiecie lipnowskim, zakwalifikowane do realizacji.
Projekt Szkoła Marzeń i to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty.

Jesienią 2005 r. dzieci otrzymały kolejny prezent. zakończono budowę i oddano do użytku, kompleks nowoczesnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tłuchowie.

W chwili obecnej szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, w tym dwoma pracowniami informatycznymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt komputerowy, salą gimnastyczną, świetlicą, kuchnią i stołówką.